Tags

Walmart tham gia vào nổ lực minh bạch thủy sản

11/09/2017

Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới đã đồng ý làm thông tin về cung ứng thủy sản sẵn có của họ thông qua một hồ sơ công cộng bao gồm vị trí nơi thủy sản tự nhiên của họ được đánh bắt và thiết bị nào đã được dùng.

Dự án cá rô phi AIP, chứng nhận tôm thương mại mang lại thành công cho SFP

02/11/2017

Sản lượng cá rô phi ở Trung Quốc và tôm chứng nhận thương mại ở Mexico nằm trong số những thành tựu hang đầu của của Tổ chức quan hệ đối tác bền vững nghề cá vào năm ngoái theo Báo cáo thường niên 2016 của tổ chức này.

Mục tiêu khởi xướng của SFP cho 75% thủy sản bền vững toàn cầu

06/06/2017

Cơ quan Đối tác thủy sản bền vững (SFP) đã công bố vào Thứ hai, ngày 5 tháng 6 tại Hội nghị thủy sản Seaweb tại bang Seatle, Washington, Hoa Kỳ, việc phát hành một khởi xướng nhằm vào mục tiêu nhìn thấy 75% thủy sản thế giới được cung ứng bền vững hoặc cải tiến bền vững trước năm 2020.

Phần mềm bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam