Tags

MSC, Alibaba cộng tác dựa trên các chiến lược cung ứng 2020

09/06/2017

Hội đồng Quản lý Biển (MSC) và thị trường trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, Tmall.com đã cộng tác trong một cam kết cung ứng thủy sản bền vững.

Mục tiêu khởi xướng của SFP cho 75% thủy sản bền vững toàn cầu

06/06/2017

Cơ quan Đối tác thủy sản bền vững (SFP) đã công bố vào Thứ hai, ngày 5 tháng 6 tại Hội nghị thủy sản Seaweb tại bang Seatle, Washington, Hoa Kỳ, việc phát hành một khởi xướng nhằm vào mục tiêu nhìn thấy 75% thủy sản thế giới được cung ứng bền vững hoặc cải tiến bền vững trước năm 2020.

Biện pháp quản lý cá ngừ mới nhằm vào IUU, cá bị đánh bắt

18/05/2017

Các biện pháp bảo tồn mới từ Tổ chức phát triển thủy sản bền vững quốc tế (ISSF) nhằm giảm thiểu việc bắt nhầm cá mập và rùa miển và giảm hoạt động đánh bắt cá hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định (IUU).