Tags

Indonesia phát hành thương hiệu cá tra nhằm vào Trung Đông

Indonesia đã phát hành thương hiệu cá tra nhằm lợi dụng nhu cầu đang tăng trưởng đối với loài cá nuôi này ở thị trường Trung Đông, theo nhà từ vấn thương hiệu của dự án này Amalia Maulana nói.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam