Tags

Thông báo cho công nhân viên chức nữ có con nhỏ được nghỉ chiều 25/12 và ngày 26/12

Nhằm chủ động ứng phó với bão Tembin (bão số 16), Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành phố Cần Thơ yêu cầu:
Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố, Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Giám đốc công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cho phép nữ công chức, viên chức, người lao động có con nhỏ đang công tác tại đơn vị mình được nghỉ làm việc từ chiều ngày 25 tháng 12 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017 để chăm con. Trong thời gian này, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Thủ trưởng cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Giám đốc công ty, doanh nghiệp trên địa ban có trách nhiệm bố trí nhân sự thay thế, đảm bảo hoạt động sản xuất và công tác chủ động ứng phó với cơn bão số 16 của đơn vị.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam