Tags

Nhật Bản đồng tình với bền vững thủy sản cùng với sự tôn trọng

Một nghiên cứu gần đây đã phát hành trên tạp chí Chính Sách Hàng Hải gieo cái bóng quen thuộc vào thị trường thủy sản Nhật Bản.Báo cáo này ước tính rằng hơn 1/3 sản phẩm thủy sản đánh bắt tự nhiên được nhập vào Nhật Bản có nguồn gốc phi pháp hoặc không báo cáo và trong số nhiều phê phán khác nó chỉ ra rằng các chính sách thủy sản của nước này và các hệ thống truy xuất đối với thủy sản nội địa và nhập khẩu chưa dự tính thảo luận qua.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam