Tags

Hội đồng đề xuất sự gia tăng khiêm tốn đối với hạn ngạch cá minh thái Alaska ở biển Bering

07/12/2017

The AP also recommended an increase for sablefish of nearly 15% to 3,452t for the upcoming season. 

Hội đồng quản lý nghề cá Phía Bắc Thái Bình Dương (NPFMC) sẽ không áp dụng các tổng hạn ngạch đánh bắt (TAC) cuối cùng cho tới ngày Thứ Sáu hay Thứ Bảy nhưng cho tới giờ Hội đồng tư cố vấn (AP) đã đề xuất gia tăng 19000 tấn đối với hạn ngạch cá minh thái cho năm 2018 lên 1,383,841 tấn.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam