Tags

Nhà sản xuất bột côn trùng Việt Nam tìm kiếm 9 triệu đô đầu tư sau thành công của cuộc thi

08/09/2017

Nhà sản xuất bột côn trùng trụ sở tại Việt Nam Entobel đang tìm kiếm một đối tác ở nước Đông Nam Á này để giúp sản xuất thương mại các sản phẩm ruồi lính đen.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam