Tags

Người nuôi cá rô phi được yêu cầu sản xuất giảm để thúc đẩy giá

29/05/2017

Chính phủ Đài Loan đề nghị người nuôi cá rô phi giảm con số các mẫu vật nuôi trồng để giúp thúc đẩy giá đã chịu tác động tiêu cực bởi sự gia tăng cạnh tranh từ Đông Nam Á.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam