Tags

Cơ quan giám sát Hoa Kỳ phê bình FDA, USDA về an toàn thủy sản nhập khẩu

Những nhà chế biến nước ngoài nên được đòi hỏi kiểm định kháng sinh nhiều hơn đới với thủy sản vùng nuôi bao gồm đặc biệt là cá tra gửi đến Hoa Kỳ theo Cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ (GAO) nói trong một báo cáo mới.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam