Tags

Giá cá hồi Coho tại Nhật tăng kỉ lục trong vòng 2 năm

Undercurrent News – Giá Cá hồi Chile coho tại nhật vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 12năm 2014 xuất phát từ việc nguồn có sẵn thấp và giao hàng trễ từ Chi lê theo nguồn tin cho hay.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam