Tags

Hướng dẫn thực hiện Hiệp định CPTPP

Sở Công Thương thành phố Cần Thơ kính gửi thông báo đến các doanh nghiệp thông tin mới như sau:

Ngày 22/01/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT về Quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 08 tháng 03 năm 2019.

Nội dung Thông tư số 03/2019/TT-BCT hiện đã được Bộ Công Thương đăng tải tại địa chỉ:

http://ecosys.gov.vn/Homepage/DocumentView.aspx. Doanh nghiệp vui lòng download tài liệu tại trang này.

Đối với mẫu CO CPTPP, hiện nay Bộ Công Thương đang trong quá trình thực hiện in ấn. Khi Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Cần Thơ nhận được mẫu CPTPP, Phòng sẽ gửi thông báo đến các doanh nghiệp được biết. (Tạm thời doanh nghiệp có thể xem mẫu CO trong Phụ lục đính kèm Thông tư 03/2019/TT-BCT)

Theo Bộ Công Thương

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam