Tags

Giá Trị xuất khẩu cá tra Việt Nam tăng lên nhưng các doanh nghiệp vẫn duy trì thận trọng

06/11/2017

Theo báo cáo từ Vietnam Net thì tổng giá trị xuất khẩu cá tra khắp thế giới của Việt Nam cho 9 tháng đầu năm 2017 đã tăng 1.3 tỉ USD, tăng lên 5.8% so với cùng kỳ.

Việt Nam nhắm tới đáp ứng yêu cầu xem xét toàn diện ngành cá tra của USDA

03/07/2017

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Mard) đang nhắm tới đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của Hoa Kỳ trong việc thực thi nghị định mới theo lưu ý của Tập Đoàn Vĩnh Hoàn. Vào tháng 05/2017 Bộ này bắt đầu nghị định “số 55” để quy định cho ngành cá tra.”Các nhà xuất  khẩu dự đoán rằng nghị định mới có hiệu lực này sẽ chuyển dời ngành công nghiệp tỉ đô này sang một con đường bền vững hơn” theo Vĩnh Hoàn vào ngày 01/07 khi nghị định này bắt đầu có hiệu lực.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam