Tags

Xuất khẩu cá rô phi giảm 17% trong 4 tháng đầu

28/06/2017

Trong 4 tháng đầu năm nay xuất khẩu cá rô phi phi lê  từ Hoduras đạt 17.2 triệu USD về doanh thu từ doanh số 3,027.5 tấn từ mặt hàng này theo báo cáo của Ngân Hàng Trung Tâm Hoduras (BCH).

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam