Tags

Một phần ba tàu đánh bắt cá ngừ Ecuador bắt đầu lệnh cấm 72 ngày

03/08/2017

Thông qua Bộ Nông nghiệp và thủy sản (MAP) chính quyền Ecuador đã đạt được thỏa thuận quan trọng đối với tàu cá ngừ Ecuador suốt cuộc họp lần thứ 92 của Ủy Ban Cá Ngừ Nhiệt Đới Liên Mỹ (IATTC) diễn ra vào ngày 24-28 tháng 7 tại Mexico.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam