Tags

Quy định về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 12802/BTC-TCHQ quy định về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam