Tags

Tiền Giang: Cá tra thu hoạch được kiểm soát chặt chẽ chất lượng

Tiền Giang: Cá tra thu hoạch được kiểm soát chặt chẽ chất lượng - 25/04/2016
Thời gian qua có thông tin ở một số địa phương xuất hiện tình trạng thương lái Trung Quốc đến tận ao thu mua cá tra nguyên liệu của người dân với giá cao nhưng không quan tâm đến việc kiểm soát chất lượng. Tuy nhiên, tại Tiền Giang các hộ nông dân nuôi cá tra đều bán cá trực tiếp cho các doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu trên địa bàn trong và ngoài tỉnh theo giá thị trường và được doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng, dư lượng hóa chất, kháng sinh.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam