Tags

VASEP kiến nghị kiểm soát sản lượng nuôi cá tra

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị 2 giải pháp tái cơ cấu sản xuất và tiêu thụ cá tra.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam