Tags

Giá cá tra dễ chịu hơn khi cung ứng bắt kịp nhu cầu

19/05/2017

Sau khi giá nguyên liệu tăng vọt nhanh chóng cho thấy trong một thập kỉ thì nguồn cung ứng bắt đầu bắt kịp nhu cầu và giá dường như dễ chịu hơn từ tháng 6 trở đi theo các nguồn tin cho biết.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam