Tags

HỘI CHỢ TẠI TRẠM GIANG (ZHAN JIANG)- TỈNH QUẢNG ĐÔNG- TRUNG QUỐC

Theo giới thiệu và buổi làm việc của Lãnh sự quán Trung Quốc, Hiệp hội thủy sản Trung Quốc, Hiệp hội thủy sản Trạm Giang tỉnh Quảng Đông với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ tại sự kiện Kinh doanh thủy sản thành công thị trường Trung Quốc - Chính sách thương mại thủy sản Trung Quốc diễn ra ngày 28/03/2017 tại Cần Thơ cùng với Hội viên VCCI Cần Thơ, Hội viên HH cá Tra Việt Nam.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam