Tags

Hoa Kỳ lên kế hoạch đánh vào tất cả nhà xuất khẩu cá tra Việt Nam bằng thuế bao trùm

04/09/2017

Bộ thương mại Hoa Kỳ (DoC) lên kế hoạch đánh vào các công ty cá tra Việt Nam bán vào Mỹ bằng thuế nhập khẩu chống phá giá bao trùm như nhau từ tháng 3/2018 theo một nguồn tin.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam