Tags

Seachill đạt được khai trương của Amazonfresh cho phân khúc đông lạnh

27/07/2017

Phân khúc đông lạnh được hợp tác thương hiệu The Saucy Fish của Công ty Seachill của Iceland hiện tại đã có trên AmazonFresh sau đợt khai trương toàn quốc ở J.Sainsbury vào tháng 2.

Doanh thu nhập khẩu thủy sản tăng lên tại cửa hàng thương mại trực tuyến hàng đầu Trung Quốc

19/05/2017

Nhà khổng lồ thương mại trực tuyến Trung Quốc JD.com cho thấy doanh số trực tuyến về nhập khẩu thủy sản của họ tăng trưởng gấp 14 lần trong năm 2016.Tổng doanh số thủy sản trực tuyến đối với tổng công ty tại Bắc Kinh mà cạnh tranh đương đầu với Tmall của Alibaba và được xem là một trong những doanh nghiệp lớn nhất đối với nhà bán lẻ thương mại trực tuyến cho người tiêu dùng ở Trung Quốc tăng gấp 11 lần.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam