Tags

Nhà nhập khẩu cá tra Mỹ đối mặt hàng tồn đọng tăng giá gần 20%

Các nhà nhập khẩu cá tra của Hoa Kỳ có một lô hàng tồn đọng với các nhà đóng gói của Việt Nam theo một nhà nhập khẩu Hoa Kỳ cho biết do các vấn đề nguyên vật liệu được điều chỉnh bởi các quy định nhập khẩu mới.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam