Tags

Nhập khẩu Nhật Bản gia tăng giá trị trong quí 1 năm 2017

10/08/2017

Lạm phát giá thủy sản toàn cầu cho thấy Nhật Bản nhập khẩu ít thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2017 nhưng chi trả nhiều hơn cho nó theo một phân tích dữ liệu thương mại gần nhất.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam