Tags

Xuất khẩu cá tra: Giữ Mỹ và EU để phát triển thị trường Trung Quốc

Cuối năm 2017, tình hình nuôi và chế biến xuất khẩu cá tra vẫn trên đà thuận lợi, tuy nhiên, các chuyên gia phân tích thị trường cũng nêu lên một số vấn đề cần quan tâm để phát triển bền vững.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam