Tags

Công ty Thủy Sản Anova giới thiệu mặt hàng đông lạnh mới

03/05/2017

Tại Triễn Lãm Expo Toàn Cầu ở Brussels diễn ra tuần này, công ty thủy sản Anova sẽ trình bày những mặ hàng mới của họ đối với quầy hàng tươi sống.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam