Tags

Hội thảo: Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu cá tra sang thị trường EU trong xu hướng mới ngày 29/11/2017 tại TP Cần Thơ

           Thị trường EU cùng với Mỹ là 02 thị trường chính xuất khẩu cá tra lớn của Việt Nam chiếm trên 45% tỷ trọng xuất khẩu. Vài năm trở lại đây, xuất khẩu cá tra sang thị trường EU sụt giảm nhanh chóng (từ chiếm tỷ trọng 24% năm 2012 xuống 15% năm 2016). 09 tháng đầu năm 2017, kim ngạch sang EU đạt 154 triệu USD, chiếm tỷ trọng 11,8%, đứng thứ ba sau thị trường Trung Quốc và Mỹ.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam