Tags

HOẠT ĐỘNG: KHEN THƯỞNG HỘI VIÊN CÓ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO NGÀNH CÁ TRA VÀ HOẠT ĐỘNG VINAPA TRONG NĂM 2017

Hoạt động khen thưởng Hội viên được tổ chức thường niên nhằm khẳng định những đóng góp tích cực của doanh nghiệp cho sự phát triển của ngành hàng cá tra Việt Nam, cho  hoạt động của Hiệp hội và cho địa phương phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho xã hội.

HOẠT ĐỘNG: KHEN THƯỞNG HỘI VIÊN CÓ ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC

Hoạt động khen thưởng Hội viên có đóng góp tích cực cho hoạt động Hiệp hội cá Tra Việt Nam được tổ chức thường niên nhằm khẳng định những đóng góp tích cực trong hoạt động của Hiệp hội, những phấn đấu đạt những thành tích góp phần cho địa phương phát triển kinh tế và giải quyết việc làm cho xã hội.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam