Tags

Dự án đẩy mạnh ngành cá tra kết thúc thành công

04/04/2017

Một chương trình dự định đẩy mạnh lĩnh vực cá tra có khả năng đạt được những tiến bộ đáng kể trong chuỗi cung ứng cá tra một phần giải quyết được những quan ngại về môi trường đẩy mạnh hiệu quả và đảm bảo chất lượng ổn định cũng như mở ra thị trường mới cho sản phẩm cá tra Việt Nam.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam