Tags

Quan chức Việt Nam đề nghị giúp đỡ nuôi trồng thủy sản Campuchia

15/09/2017

Thứ Trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Vũ Hồng Nam đã đề xuất nước mình có thể giúp đỡ ngành nuôi trồng thủy sản của Campuchia trong suốt cuộc viếng thăm ngày thứ 5 cùng với viên chức chính phủ Chhua Channdoeun của Kampong Chhnang theo báo Nhân Dân.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam