Tags

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ có hiệu lực vào ngày 5/10 tới đây.

Khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, hơn 90% các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang những nước này sẽ được miễn hoặc giảm thuế và hàng hóa Việt Nam sẽ có cơ hội đến với thị trường có hơn 183 triệu dân.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam