Tags

Khả năng hạn ngạch cá tuyết 2019 cắt giảm mang ý Nghĩa thị trường phải chấp nhận giá cao hơn

Lời khuyên về khoa học đối với hạn ngạch giảm đối với cá tuyết Đại Tây Dương và cá tuyết trong Biển Barents năm 2019 là do các nhà chế biến đang phải vật lộn để đẩy giá cao hơn.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam