Tags

Mỹ từ chối nhập khẩu cá tra hun khói của Việt Nam

Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm (FSIS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ không cho phép cá tra nào Việt Nam đã được xử lý bằng "hun khói không vị" NK vào nước này trong thời gian tới.

USDA không động đậy với cá xử lý xông khói của Việt Nam

Cơ Quan Thanh Tra và An Toàn Thực Phẩm thuộc Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (FSIS) sẽ sớm không cho phép bất cứ con cá tra nào từ Việt Nam mà đã được xử lý bằng “khói không vị” vào nước này bất cứ lúc nào. Các quan chức FSIS đã xác nhận vào ngày thứ 3 rằng họ đã từ chối nhập khẩu một công hàng 39,000 pao “cá swai phi lê xông khói” đông lạnh từ Việt Nam mà đã mang tới cảng Los Angeles, bang California vào ngày 19/12. Quyết định của họ nói nhìn chung dựa trên con cá này được dán nhãn như đã được xử lý bằng hỗn hợp hóa chất và khí mà bao gồm khí CO1 đã được dùng để bảo quản màu thịt, bề mặt và hương vị.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam