Tags

Mỹ từ chối nhập khẩu cá tra hun khói của Việt Nam

Cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm (FSIS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ không cho phép cá tra nào Việt Nam đã được xử lý bằng "hun khói không vị" NK vào nước này trong thời gian tới.

Nhà cung ứng Cá tra Việt Nam đối mặt với xuất khẩu Hoa Kỳ và các vấn đề ký sinh trùng

18/08/2017

Một quan chức Việt Nam đã cảnh báo rằng những qui định mới có thể ngăn cản xuất khẩu cá tra vào Mỹ trong tương lai.Đồng thời các nhà nghiên cứu Na Uy đã phát hiện ra sán lá gan của Trung Quốc một dạng kí sinh trùng nguy hiển trong một một số cá tra Việt Nam.

USDA mua cá minh thái để viện trợ lương thực trong nước

07/06/2017

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã công bố việc mua lại gần 4.5 triệu pound sản phẩm cá minh thái bao gồm 1.5 triệu pound cá que để sử dụng cho các chương trình hỗ trợ thực phẩm nội địa có liên quan và dinh dưỡng trẻ em.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam