Tags

Ocean Trawlers lo lắng về tác động từ giá cá tuyết phi lê FAS

08/08/2017

Công ty Ocean Trawlers cảnh giác tác động thị trường của giá cao hiện tại của cá tuyết phi lê đông lạnh tại biển (FAS)

Công ty có trụ sở tại Anh là một trong những nhà cung ứng lớn nhất đối với cá tuyết haddock và cá tuyết cod phi lê trên thế giới từ đội tàu đánh bắt Nga của công ty gia đình Norebo Holding đã cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.

Giá cá tuyết thái bình dương dự đoán tăng đột biến

13/04/2017

Đánh bắt chậm chạp ở Alaska và Nga đã để lại áp lực nặng nề cho những nhà chế biến Trung Quốc đối với cá tuyết nguyên liệu và thị trường đông lạnh lần hai thắt chặt ở Bắc Mỹ theo báo cáo tuần này của Rob Reierson và Kyla Ganton.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam