Tags

Góp ý dự thảo xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam " “Chuẩn bị mẫu, phân tích hàm lượng nước trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh”

Kính gửi: Quý Hội viên - Hiệp hội cá tra Việt Nam

Văn phòng Hiệp hội nhận được công văn số 109/KNKC-NV của NAFIQAD ngày 30/11/2017 về góp ý dự thảo xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam " “Chuẩn bị mẫu, phân tích hàm lượng nước trong sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh” (file công văn kèm theo).

Nghị sĩ Mỹ muốn thủy sản nhập khẩu được truy xuất như sản phẩm nội địa

25/07/2017

Trong phiên hội nghị lần hai liên tiếp một đại biểu từ Bang Texas đã giới thiệu một dự thảo mà ông tuyên bố sẽ phân cấp sân chơi giữa ngư dân Mỹ và các đối tác nước ngoài của họ. Cuối tháng rồi người đại diện Hoa Kỳ Blake Farenthold đã  đệ trình “ Đạo Luật Bảo Hộ Ngư Dân Lương Thiện của nam 2017”. Pháp chế này kêu gọi tất cả thủy sản được bán ở Mỹ có thể truy xuất nguồn gốc từ thời gian nó được đánh bắt cho tới thời điểm nó được phục vụ. Dưới những quy định hiện thời các nhà nhập khẩu không cần thiết cung cấp cùng cấp độ thông tin như các ngư dân trong nước.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam