Tags

Trung Quốc xuất khẩu sang Châu Âu, Nam Triều Tiên yếu đi trong khi sức mua Đông Nam Á tăng lên

29/09/2017

Xuất khẩu Trung Quốc vào Nhật Bản, Hoa Kỳ, và Đông Nam Á đã tăng trong 6 tháng đầu năm nay nhưng nhu cầu từ Châu Âu và Nam Triều Tiên đang giảm.Nhật Bản là người mua thủy sản hàng đầu của Trung Quốc trong nữa đầu năm 2017 với 320,300 tấn trị giá 1.87 tỉ USD (1.58 triệu Euro) tăng .27% và 5.85% tương ứng theo dữ liệu từ Tổng Cục Hải Quan và Hành Chính Trung Quốc.Hoa Kỳ đã mua 253,400 tấn tăng 3.69% trị giá 1.45 tỉ USD (1.23 tỉ Euro), tăng 6.92% so với cùng kỳ.

Thời hạn sử dụng tài khoản truy cập Cổng thông tin hải quan

Quyết định 33/2016/QĐ-TTg về quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/10/2016.

Quy định về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 12802/BTC-TCHQ quy định về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan.

Thông tư 155/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 127/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan.

Thông báo chất lượng hàng nhập khẩu trong vòng 3 ngày

Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/9/2016.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam