Tags

Nhà nhập khẩu Quảng Đông kết hợp kinh doanh trực tuyến và ngoại tuyến trong phát triển ở miền nam

07/09/2017

Một nhà nhập khẩu hải sản ở Miền Nam Trung Quốc nhận ra rằng nó đã phát hiện một cách thức kết hợp kinh doanh trực tuyến và ngoại tuyến của hải sản nhập khẩu đến người tiêu thụ giàu có của Trung Quốc.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam