Tags

Giá cá hồi Scotland lắng xuống khi giá cá Na Uy giảm mức thấp năm 2017

11/08/2017

Giá tại chỗ cho cá hồi nuôi Đại Tây Dương của Scotland có vẻ chìm xuống hay dưới 6 pound mỗi kí trong tuần 33 năm 2017 theo các nguồn tin.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam