Tags

ASC, MSC dự báo tương lai tươi sáng của các chương trình chứng nhận thủy sản

30/04/2017

Diễn Đàn Thủy Sản Tương Lai chủ trì bởi Hội Đồng Quản Lý Nuôi Trồng Thủy Sản (ASC) và Hội đồng Quản lý Biển (MSC) tại Hội chợ thủy sản Expo toàn cầu tuần qua đã chứng minh là một diễn đàn mạnh cho thảo luận về cách bảo vệ thủy sản cho các thế hệ tương lai.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam