Tags

Tòa án Mỹ từ chối thỉnh cầu về thuế chống phá giá của nhà xuất khẩu tôm Ấn Độ

13/07/2017

Tòa án thương mại Hoa kỳ đã từ chối thỉnh cầu về thuế chống phá giá của nhà xuất khẩu tôm Ấn Độ về 2 quyết định của Bộ Thương mại Hoa Kỳ mà đưa ra các mức thuế chống phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh từ Ấn Độ.

Các nhà xuất khẩu tôm đề nghị chính sách thương mại Hoa Kỳ loại bỏ thuế chống phá giá

 24/05/2017

Nhà xuất khẩu thủy sản Ấn Độ sẽ đề nghị Hội đồng thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC), một cơ quan liên bang có một phần chức năng tư pháp với trách nhiệm thanh tra rộng rãi các vấn đề thương mại để hoàn thành việc loại bỏ thuế chống phá giá sau 5 năm.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam