Tags

Các nhà xuất khẩu tôm đề nghị chính sách thương mại Hoa Kỳ loại bỏ thuế chống phá giá

 24/05/2017

Nhà xuất khẩu thủy sản Ấn Độ sẽ đề nghị Hội đồng thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC), một cơ quan liên bang có một phần chức năng tư pháp với trách nhiệm thanh tra rộng rãi các vấn đề thương mại để hoàn thành việc loại bỏ thuế chống phá giá sau 5 năm.

Hoa Kỳ bỏ phiếu kết thúc lệnh chống phá giá cho tôm Brazil và gia hạn thuế ở Châu Á

02/05/2017 

Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã bỏ phiếu nhất trí bãi bỏ lệnh chống phá giá đối với tôm từ Brazil vào ngày 05/02.

Tuy nhiên họ đã ủng hộ yêu cầu của ngành tôm nội địa về việc gia hạn lệnh chống phá giá đối với tôm Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam thêm 5 năm nữa.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam