Tags

USDA tổ chức các buổi huấn luyện về giống cá da trơn “đánh bắt tự nhiên”

22/08/2017

10 ngày kể từ khi bắt đầu tuân thủ toàn diện việc thanh tra cá da trơn của USDA Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm (FSIS) đang thực hiện một cuộc tập huấn sữa chữa cho các nhà sản xuất “đánh bắt tự nhiên”.

Nhà cung ứng Cá tra Việt Nam đối mặt với xuất khẩu Hoa Kỳ và các vấn đề ký sinh trùng

18/08/2017

Một quan chức Việt Nam đã cảnh báo rằng những qui định mới có thể ngăn cản xuất khẩu cá tra vào Mỹ trong tương lai.Đồng thời các nhà nghiên cứu Na Uy đã phát hiện ra sán lá gan của Trung Quốc một dạng kí sinh trùng nguy hiển trong một một số cá tra Việt Nam.

Nhà nhập khẩu Hoa Kỳ nhận thấy giá cá tra phá vỡ mốc 2 USD/pao

15/08/2017

Trong khi giá nguyên liệu cá tra đang tăng lên thì việc thanh tra biên giới và các chi phí liên quan đang bổ sung vào về phía Hoa Kỳ đẩy giá tăng lên theo các nguồn tin.

Cơ quan FSIS Hoa Kỳ sẽ tổ chức các cuộc họp tập huấn về thanh tra bắt buộc đối cá thuộc bộ cá nheo

15/06/2017

Ngày 15/06/2017 Cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm Hoa Kỳ (FSIS) đã phát hành trong một thông báo Đăng Ký Liên Bang (Số phiếu. FSIS-2017-0023) công bố rằng 2 cuộc họp tập huấn để thảo luận về việc tuân thủ và thi hành Bộ Nguyên Tắc Cuối Cùng, “Thanh Tra Bắt Buộc Đối với cá thuộc bộ Cá nheo và Các Sản phẩm xuất phát từ Cá này”Cá thuộc bộ cá nheo bao gồm cá thuộc một số chủng loại bao gồm cá da trơn ( cá thuộc họ Ictaluridae), cá basa, cá tra, và và cá swai (cá thuộc họ Pangasiidae), và clarias (cá thuộc họ Clariidae). Cơ quan FSIS sẽ thuyết trình thông tin về việc thực thi sắp tới đối với những yêu cầu qui định tại các cơ sở trong nước chính thức mà chế biến cá thuộc bộ cá nheo và thành phẩm cá cũng như thông tin quy trình và kiểm duyệt đầu vào tại các cơ sở thanh tra nhập khẩu chính thức. FSIS đặc biệt quan tâm đến sự thu hút tham gia từ các đại diện từ những nhà máy đánh bắt tự nhiên trong nước mà chế biến cá thuộc bộ cá nheo và các thành phẩm cá.

Đề xuất ngân sách 2018 của Trump sẽ chú ý đến trương trình thanh tra cá da trơn

29/05/2017

Đề xuất ngân sách năm tài chính 2018 của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đưa đến sự tan rã của chương trình thanh tra cá da trơn được viết thành đạo luật với đạo luật Farm Bill 2014.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam