Tags

Tradex: Giá cá tuyết thái bình dương tăng trong khi đánh bắt kém

29/05/2017

Thu hoạch cá tuyết thái bình dương kém đang đặt áp lực đối với nguồn cá phi lê đông lạnh một lần sẵn có vì giá tiếp cận cá tuyết đại tây dương theo Tradex Foods

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam