Tags

Burger King trở lại, giá cá tuyết cao thúc đẩy tăng sản lượng cá minh thái lạng da của Hoa Kỳ

12/10/2017

Sản lượng cá minh thái lạng da tăng lên đáng kể trong năm 2017 thúc đẩy bởi sự dịch chuyển lấy nguồn từ nhà khổng lồ thức ăn nhanh Burger King và cũng từ nhu cầu cao từ các nhà chế biến tìm kiếm một sự thay thế cá tuyết giá cao.

Giá cá tuyết thái bình dương dự đoán vẫn còn cao

22/06/2017

Giá cá tuyết từ nghề cá ở Mỹ đã duy trì mạnh mẽ trong khi nhu cầu cao và có thể duy trì cho một hay hai năm tới

Tradex: Giá cá tuyết thái bình dương tăng trong khi đánh bắt kém

29/05/2017

Thu hoạch cá tuyết thái bình dương kém đang đặt áp lực đối với nguồn cá phi lê đông lạnh một lần sẵn có vì giá tiếp cận cá tuyết đại tây dương theo Tradex Foods

Giá cá tuyết mang lại biên lợi nhuận cao nhất cho tàu cá Na Uy được ghi lại trong năm 2016

27/11/2017

Trong tháng 01/2017 tổng cục thủy sản Na Uy đã phát hiện rằng các tàu cá Na Uy đã không bao giờ đạt được trước đây một tổng giá trị toàn diện cao hơn trong năm 2016. Hiện tại khảo sát khả năng lợi nhuận của nó đã hé lộ rằng lợi nhuận cũng đạt một một mức kỉ lục cao mới.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam