Tags

Nhà chế biến cá tuyết Thái Bình Dương kẹt giữa giá nguyên liệu cao, thị trường cạnh tranh

12/04/2017

Những nhà chế biến cá tuyết bờ biển đông Thái Bình Dương bị kẹt giữa giá nguyên liệu cao và cạnh tranh thị trường.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam