Tags

Báo cáo sản xuất, xuất khẩu cá tra từ ngày 01/01 - 30/11/2018

Tình hình sản xuất, xuất khẩu cá tra Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2018 đều tăng so với cùng kỳ 2017, sản lượng đạt trên 1,2 triệu tấn.

Tháng 8/2016: Kim ngạch xuất khẩu cá tra thị trường Trung Quốc&Hồng Kông đứng thứ 02 sau Mỹ

Theo số liệu thống kê của hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/08/2016 đạt gần  1.084 triệu USD, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2015.Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt 156,4 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam