Tags

09 tháng đầu năm 2020: Diện tích nuôi mới, sản lượng thu hoạch giảm so với cùng kỳ

09 tháng đầu năm 2020, diện tích nuôi mới cá tra là 2.424 ha, diện tích thu hoạch là 2.512 ha với sản lượng đạt 834.834  tấn.

Nhu cầu của Trung Quốc duy trì giá cao cho tôm Việt Nam

04/09/2017

Một sự thâm hụt sản lượng của tôm Trung Quốc năm nay cho thấy người mua toàn cầu bắt đầu sớm và thiết lập duy trì giá chặt chẽ cho phần còn lại của năm 2017 theo nhà chế biến tôm lớn ở Việt Nam là công ty thủy sản Minh Phú và Công ty Quốc Việt.

Xuất khẩu cá rô phi giảm 17% trong 4 tháng đầu

28/06/2017

Trong 4 tháng đầu năm nay xuất khẩu cá rô phi phi lê  từ Hoduras đạt 17.2 triệu USD về doanh thu từ doanh số 3,027.5 tấn từ mặt hàng này theo báo cáo của Ngân Hàng Trung Tâm Hoduras (BCH).

Sản lượng nuôi trồng thủy sản Việt Nam tăng lên trong tháng 5

05/06/2017

Sản lượng nuôi trồng thủy sản Việt Nam đã tăng lên so với cùng kỳ trong tháng 5-2017 theo Vietnam Plus. Sản lượng đạt 370,000 tấn cho tháng này tăng 3,3% theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tổng sản lượng cho 5 tháng đầu của năm 2017 là 1235 triệu tấn tăng 2,4%.

05 tháng đầu năm 2017: Diện tích nuôi mới, sản lượng thu hoạch tăng so với cùng kỳ

05 tháng đầu năm 2017, diện tích nuôi mới cá tra các tỉnh ĐBSCL là 1.330 ha (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016), sản lượng đạt 405.075 tấn (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2016).

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam