Tags

Theo dõi sản phẩm có mã vạch bắt buộc dẫn đầu con đường dán nhãn truy xuất nguồn gốc thủy sản

Bíp bíp. Âm thanh nhan nhãn này được nghe 6 triệu lần một ngạy tại quầy tính tiền trong các cửa hiệu tạp hóa và các cửa hàng mua sắm khắp thế giới có thể tính toàn bộ cho giai đoạn kế tiếp của truy xuất nguồn gốc thủy sản. Các mã vạch và người họ hàng mã QR có thể dường như giống những thứ đơn giản nhưng dữ liệu chúng nắm giữ có thể khác nhau giữa biết được nguồn gốc của một con cá hay không.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam