Tags

Theo dõi sản phẩm có mã vạch bắt buộc dẫn đầu con đường dán nhãn truy xuất nguồn gốc thủy sản

Bíp bíp. Âm thanh nhan nhãn này được nghe 6 triệu lần một ngạy tại quầy tính tiền trong các cửa hiệu tạp hóa và các cửa hàng mua sắm khắp thế giới có thể tính toàn bộ cho giai đoạn kế tiếp của truy xuất nguồn gốc thủy sản. Các mã vạch và người họ hàng mã QR có thể dường như giống những thứ đơn giản nhưng dữ liệu chúng nắm giữ có thể khác nhau giữa biết được nguồn gốc của một con cá hay không.

Công ty của Ý cam kết 100% thủy sản bền vững

09/06/2017

Công ty làm thực phẩm sơ chế của Ý Bolton Alimentari và Quỹ Động Vật Hoang Dã Thế Giới (WWF) đã hiệp lực để tăng trưởng bền vững và truy xuất nguồn gốc cá thu đóng hộp và các mặt hàng thủy sản đóng hộp khác của nhà cung ứng này.

Quan hệ đối tác bốn năm mới được thiết kế để chuyển các chi nhánh Saupiquet, Rio Mare và Palmera của Bolton Alimentari hướng tới 100 cung ứng thủy sản bền vững.

Tuyên bố Truy xuất Nguồn gốc Cá thu 2020 tìm kiếm truy xuất nguồn gốc, cam kết xã hội từ ngành cá thu

01/06/2017

Một “Tuyên bố truy xuất nguồn gốc cá thu” mới đang tìm cách khuyến khích ngành cá thu phát triển bền vững và các điều kiện xã hội cho ngành đánh bắt cá thu.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam