Tags

Đầu ra thấp, giá thành phẩm Na Uy đắt tạo nâng mức giá cá hồi ở Châu Á

Undercurrent News – Việc tăng giá thành cá hồi Na Uy và nguồn hàng có sẵn ít đang tạo ra sự tăng giá cá hồi ở các nước Châu Á với giá dự đoán ở một số thị trường sẽ tăng cao hơn nữa.

Thông tin bản đồ được tài trợ bởi WWF-VietNam